NJPW: Risultati dell’evento Destruction in Fukushima


Ecco tutti i risultati di questa domenica:

 • Hirai Kawato e Yuji Nagata sconfiggono Manabu Nakanishi e Shota Umino;
 • Hirooki Goto e Yoshi-Hashi sconfiggono Katsuya Kitamaru e Tomoyuki Oka;
 • Chase Owens e Yujiro Takahashi sconfiggono Beretta e Jado;
 • Hiroshi Tanahashi, KUSHIDA, Ricochet, Ryusuke Taguchi e Togi Makabe sconfiggono El Desperado, Taichi, Takashi Iizuka e Yoshinobu Kanemaru;
 • David Finlay e Juice Robinson sconfiggono Bad Luck Fale e Leo Tonga;
 • Three-way tag team match per gli IWGP Tag Team Championship:
  War Machine (Hanson and Raymond Rowe) (c) sconfiggono Guerrillas of Destiny (Tama Tonga and Tanga Loa) and Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. and Lance Archer);
 • Hiromu Takahashi and Tetsuya Naito sconfiggono Tomohiro Ishii and Will Ospreay;
 • Six-man tag team match per i NEVER Openweight 6-Man Tag Team Championship
  Bushi, Evil and Sanada (c) sconfiggono Kazuchika Okada, Rocky Romero and Toru Yano;
 • Lumberjack deathmatch per il NEVER Openweight Championship
  Minoru Suzuki (c) (con El Desperado, Taichi, Taka Michinoku and Yoshinobu Kanemaru) sconfigge Michael Elgin (con Hiroshi Tanahashi, Kushida, Ricochet and Ryusuke Taguchi).