NJPW: Risultati NJPW Road To The Beginning 23-01-2021


Ecco di seguito i risultati della quinta tappa di NJPW Road To The Beginning del 23-01-2021:

– DOUKI e Minoru Suzuki hanno sconfitto Gedo e Jado;

– Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii e YOSHI HASHI hanno sconfitto Yujiro Takahashi, Dick Togo e EVIL;

– Great-O-Khan e Will Ospreay hanno sconfitto Hiroyoshi Tenzan e Satoshi Kojima per squalifica;

– Wato, SHO, Tanahashi, Ibushi e Honma hanno sconfitto Naito, Takagi, SANADA, Hiromu e BUSHI;

– El Phantasmo e Taiji Ishimori hanno sconfitto El Desperado e Yoshinobu Kanemaru.

FONTE: WRESTLINGNEWSSOURCE